Αρωγή Πολιτών στην Κοινωνία

Σε κάθε προσπάθεια μας ας επιδιώκουμε:

  • Όχι το περισσότερο αλλά το καλύτερο.
  • Όχι το εντυπωσιακότερο, αλλά το ποιοτικώς ανώτερο.
  • Όχι το βάθρο του δασκάλου, αλλά την ταπεινή θέση του διακόνου.
  • Όχι την εύκολη επιτυχία, αλλά την κοπιώδη εργασία.
  • Όχι την αγάπη που μας οφείλουν, αλλά την αγάπη που εμείς οφείλουμε.

Όχι τον ακραίο στολισμό του σώματος, αλλά τον ωραίο εξωραϊσμό της ψυχής.